Onderneming 001

Investeringen in machinepark en geavanceerde technologische toepassingen. Om ecologische voetafdruk te verkleinen en productiviteit te verhogen. Verbeteringen op vlak van ergonomie en comfort. Ervaring met verschillende lean-methodieken.

Lees meer >

Onderneming 002

Tal van maatregelen om ‘operationele excellentie’ te verbeteren, verspillingen weg te werken, doorlooptijden te verkorten en foutenpercentage te verminderen. Verregaande aandacht voor inspraak en betrokkenheid van werknemers.

Lees meer >

Onderneming 003

Efficiëntieverhoging aan de hand van lean-methodieken. Onderliggend streefdoel: “0 ongevallen, 0 fouten, 0 delays”

Lees meer >

Onderneming 004

Systematische verbetering van de procesflow aan de hand van lean-technieken, gekoppeld aan de introductie van teamwerk en zelfsturende teams.

Lees meer >

Onderneming 005

Investeringen in automatisering en diversifiëring machinepark. Systematische aandacht voor continu verbeteren. Gekoppeld aan initiatieven ter ondersteuning van de polyvalentie bij en omscholing van werknemers.

Lees meer >

Onderneming 006

Veelheid aan initiatieven onder de noemer 'continu verbeteren', op basis van lean manufacturing. Met pogingen om in te spelen op de ideeën en voorstellen van werknemers.

Lees meer >

Onderneming 007

Organisatievernieuwing op basis van de principes van innovatieve arbeidsorganisatie, na onvrede over weinig duurzame resultaten van klassieke lean-technieken.

Lees meer >

Onderneming 008

Uitvoering van een intern efficiëntieprogramma, vnl. via uittesten van nieuwe digitale toepassingen. Met specifieke focus op operationele excellentie bij transport en logistieke diensten.

Lees meer >

Onderneming 009

Acties op basis van Quick Response Manufacturing. Om ondanks een grote variatie aan producten en sterke productieschommelingen toch een snelle doorlooptijd te realiseren.

Lees meer >

Onderneming 010

Tal van acties om de kostenefficiëntie van het productieproces te maximaliseren, op basis van het idee van World Class Manufacturing (WCM).

Lees meer >