Locatie

Westerlo, Antwerpen

Sector

Metaal-, machine- en elektrische bouw

Aantal werknemers

>1000

Beschrijving innovatieproject

 • Gecoördineerde acties rond continu verbeteren op basis van lean-denken (intern benoemd als het PPS-systeem): 
  • Kaizen-workshops in productie, uitvoerende werknemers centraal (vroeger: engineering centraler)
  • Aanpassing organisatiestructuren op basis van idee dat hiërarchische lijn ten dienste van het uitvoerende niveau moet staan, en niet omgekeerd. 
  • Continu Verbeter Teams (CVT’s), Gemba Walks, filmzaalsessies, ideeëncommissie, beloningssysteem,…
  • Coördinatie door Continuous Improvement Manager
  • Lijnbalansering, 5S, lay-out-aanpassingen, pick-by-light-systeem, Six Sigma, teamborden, visueel management,... 

Syndicale betrokkenheid

Constructieve dialoog

Externe betrokkenen

Japanse consultant, lean-expert uit de eigen ondernemingsgroep.