Locatie

Diest, Vlaams-Brabant

Sector

Metaal-, machine- en elektrische bouw

Aantal werknemers

200 à 499

Beschrijving innovatieproject

  • Ontwikkeling van een eigen bedrijfsstrategie op basis van Quick Response Manufacturing. Om ondanks een grote variatie aan producten en sterke productieschommelingen toch een snelle doorlooptijd te realiseren:
    • Overschakeling van push- naar pull-systeem. Er wordt niet langer (continu) op stock gewerkt. 
    • Maatregelen om de afstemming tussen verschillende productieafdelingen en –stappen te verbeteren. Onder andere installatie van nieuw computersysteem om productieproces beter aan te sturen, korter op de bal te spelen. Meer zelfsturing, minder tussenkomsten van leidinggevenden vereist.
    • Dagelijkste ochtendmeetings voor de werknemers om problemen in afdeling aan te kaarten en te bespreken. 
    • Ondersteuning van het productieproces aan de hand van visueel management (bv. kleurencodes en –kaarten, kanban,…)

Syndicale betrokkenheid

Opvolging en bijsturing via ondernemingsraad.

Externe betrokkenen

Sirris