Locatie

Rotselaar, Vlaams-Brabant

Sector

Voedingsnijverheid

Aantal werknemers

500 à 999

Beschrijving innovatieproject

Organisatiewijziging op basis van de principes van innovatieve arbeidsorganisatie, na onvrede over weinig duurzame resultaten van klassieke lean-technieken.

 • Eerdere lean-projecten en -technieken: 
  • Top-down-pogingen om bepaalde onderhoudstaken aan operatoren toe te vertrouwen (Autonomous Maintenance, cf. Total Productive Maintenance) 
  • 5S, 5-times-why, Six Sigma,… 
 • Hertekening organogram productieafdeling + opstart zelfsturende teams om betrokkenheid van werknemers bij productie-/verbeterprocessen te verhogen:
  • Opsplitsing van de productie in verschillende zones en teams die zoveel mogelijk autonoom moeten werken. Werknemers zijn in team verantwoordelijk voor meerdere lijnen.
  • Taken die vroeger werden aangestuurd door specialisten/middenkader (bv. bevoegdheden mbt Safety, Quality, Cost, Delivery, People, Nature) zijn nu onderdeel van breder takenpakket werknemers. 
  • Installatie van nieuwe overlegstructuren, met oa dagelijkse korte overlegmomenten tussen teamleden. 
  • Invoering van een uitgebreid systeem van competentiemanagement. Met oa. groei- en inschalingsgesprekken, individuele ontwikkelingsplannen, vorming en opleiding in de eigen Workers Academy,…
  • Systematische registratie en opvolging van verbetervoorstellen (focus improvement).
  • Herwerking verloningsbeleid en functieclassificatie.

Syndicale betrokkenheid

Omkadering innovatieproject door samenwerkingsprotocol en specifieke ondernemings-cao.
Opvolging en bijsturing project via ondernemingsraad, syndicale delegatie en een aparte, paritaire begeleidingscommissie

Externe betrokkenen

Optimor
Hura
...