Locatie

Tessenderlo, Limburg

Sector

Metaal-, machine- en elektrische bouw

Aantal werknemers

200 à 499

Beschrijving innovatieproject

Geheel van maatregelen om de kostenefficiëntie van het productieproces te maximaliseren, op basis van het idee van World Class Manufacturing (WCM). Samengevat in het eigen CBS-systeem; een toolbox van middelen en technieken om continuous improvement te realiseren:

 • Basis: 6S + Total Productive Maintenance (TPM) + Rapid Problem Solving (RPS). Met onder andere:
  • Andon-systeem. Meldingsknopjes aan de lijn, schermen boven lijn, procedure voor snelle interventie. 
  • TPM-systeem, op basis van gele (=dingen die niet werken) en rode (=veiligheidsproblemen) kaarten
  • CBS-systeem ondersteund door herhaaldelijke opleidingen voor alle medewerkers over de waarde en het belang van CBS en WCM 
 • Opstart ging gepaard met invoering van nieuwe teamstructuur: 
  • Lijngebonden teams met minder rotatie en afwisseling voor operatoren, beperkt aantal werkposten. 
 • Focus op routine en gestandaardiseerd werk (Standardized Work):
  • Gedetailleerde werkvoorschriften (Job Instruction Sheets) voor alle werknemers. Bepalen onder andere tempo en volgorde van handelingen. Dagelijkse audits door teamleaders.
  • Werknemers worden uitgedaagd om werkvoorschriften te optimaliseren aan de hand van indienen schriftelijke verbetervoorstellen.
 • En verder:
  • Specifieke afdeling is belast met de opdracht om vernieuwingen aan de manier van werken te realiseren
  • Visueel management: CPM-borden, allerlei kleuren en kaartjes,…
  • Poka yoke-tests
  • Kaizen-sessies, gericht op de reductie van waste en fouten aan de hand van rout-cause-analyses
  • Aandacht voor afstellen van cyclustijden en uitbalanseren taakbelasting, in functie van optimalisatie Just-In-Time-structuur
  • Townhall-meetings
  • ...

 

Syndicale betrokkenheid

Informatie via lokale en Europese ondernemingsraad. Feedback en beperkte bijsturing op lokaal niveau.

Externe betrokkenen

Geen info.