Methodiek voor de bespreking van kansen en risico’s op de kern

Helpt om de discussie te voeren over mogelijke voor- en nadelen van specifieke innovaties. Het is een handig middel om een gezamenlijke visie te ontwikkelen, vooral wanneer militanten of collega's van mening verschillen. Biedt houvast om een discussie te voeren die niet meteen heel persoonlijk hoeft te worden. 


Hulpvragen bij de analyse van kansen en risico’s voor werknemers

Vragenlijstje dat inspiratie geeft om na te denken over de mogelijke effecten van innovatieve arbeidsorganisatie op de kwaliteit van de arbeid (werkbaar werk). 


Checklist over mogelijke effecten voor specifieke werknemersgroepen

Vragenlijstje dat polst naar eventuele onderbelichte (neven)effecten die specifieke groepen werknemers kunnen raken. Hulpmiddel om dit soort effecten op te sporen en passende maatregelen ter sprake te brengen.

 

Helpt aandacht te vestigen tussen prioritaire en minder prioritaire zaken.