Maak gebruik van kanalen en diensten die je kunnen bijstaan. Bepaal op basis van jullie eigen behoeften welke kanalen voor jullie het meest zinvol zijn:

Binnen het ACV

De secretaris

 • is het eerste aanspreekpunt voor militanten die worden geconfronteerd met innovatieve arbeidsorganisatie.
 • kan helpen om een syndicale strategie te ontwikkelen en kan je actief ondersteunen bij de uitvoering.
 • kent de werking van syndicale overlegorganen.
 • is (mogelijk) vertrouwd met de voorgeschiedenis van de onderneming, de werkgever,…
 • kent (mogelijk) andere ondernemingen die aan de slag zijn met innovatieve arbeidsorganisatie.
 • heeft een uitgebreid netwerk van syndicale contacten en hulplijnen.

De innovatiedeskundige

 • kan advies geven over theorie en praktijk van innovatieve arbeidsorganisatie.
 • kent andere ondernemingen die aan de slag zijn met innovatieve arbeidsorganisatie.
 • kan je in contact brengen met delegees en secretarissen die ervaringen hebben met innovatieve arbeidsorganisatie.
 • is vertrouwd met de werking van syndicale overlegorganen .
 • is (mogelijk) vertrouwd met de kwaliteit van externe consultants of diensten die in jullie onderneming opduiken.

De vormingsdienst

 • kan een antwoord bieden op vormingsvragen over innovatieve arbeidsorganisatie.
 • kan je (mogelijk) in contact brengen met delegees of secretarissen uit andere ondernemingen die experimenteren met innovatieve arbeidsorganisatie.

Delegees en secretarissen uit andere ondernemingen of sectoren

 • kunnen tips en bedenkingen uit hun praktijkervaring met je delen.

Medewerkers van de juridische of studiedienst van je centrale

 • beschikken over gedetailleerde expertise rond wetgeving en cao’s allerhande.

Medewerkers van de dienst onderneming in je regio

 • beschikken over gedetailleerde kennis rond wetgeving en cao’s allerhande
 • hebben een ruim netwerk binnen en buiten het ACV

Buiten het ACV

Andere fracties en/of vakbonden binnen de onderneming

 • zijn potentiële medestanders, zeker in de context van het sociaal overleg. Samen sta je sterker.
 • vormen een bijkomende bron van informatie over het reilen en zeilen op de werkvloer.
 • zijn syndicale collega’s om ideeën, ervaringen en bedenkingen af te toetsen en te bespreken.

Sectorconsulenten

 • hebben zicht op (eventuele) sectorale initiatieven over innovatieve arbeidsorganisatie.
 • kennen sectorale afspraken, cao’s en convenanten.

Boeken, websites, artikels,…:

 • kunnen je helpen aan extra informatie over innovatieve arbeidsorganisatie. Wees wel kritisch bij het raadplegen van je bronnen.